Mandarin(P): jié, qì, jì
Mandarin(Z): ㄐㄧㄝˊ, ㄑㄧˋ, ㄐㄧˋ
Korean(Eum): 게 [ge]
Korean(H/E): 쉴 게
Japanese(On): けつ, けい, げ [ketsu, kei, ge]
Japanese(Kun): いこう [ikou]
Cantonese: gai2, gai6, git6
Vietnamese: kệ
------------------------------------------------------------
Definition: brave; martial; hasty; scudding
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.9]
Total strokes: 11
Radical: ()
Frequency: 5
------------------------------------------------------------
Unicode: U+5048
Big Five: D455
GB 2312: 5742
JIS X 0208-1990: 4885
KSC 5601-1989: 4407
Cangjie: OAPV
Four-corner Code: 2622.7
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10191.010
Kang Xi: 0110.040
CiHai: 117.201
Morohashi: 00836
Dae Jaweon: 0234.010

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — I jié ㄐ〡ㄝˊ 〔《廣韻》渠列切, 入薛, 群。 〕 1.勇武貌。 《玉篇‧人部》“偈”: “武貌。 《詩》: ‘伯兮偈兮。 ’”今本《詩‧衛風‧伯兮》作“伯兮朅兮”。 2.疾馳貌。 《詩‧檜風‧匪風》: “匪車偈兮。” 《文選‧宋玉〈高唐賦〉》: “偈兮若駕駟馬, 建羽旗。” 3.見“ ”。 II jì …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I jì (1) 佛经中的唱词 [Budhist s chant or hymn]。 偈陀之省。 如: 偈颂(偈文, 偈句, 偈言, 偈语, 偈诵。 均为梵语 偈佗 。 即佛经中的唱颂词) (2) 另见jié II jié (1) 勇武 [brave] 其人晖且偈。 汉·扬雄《太玄·阙》 (2) 行动急促 [rushing]。 如: 偈偈(急驰的样子) (3) 另见jì …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: jie2 解释: 1. 疾驰。 广雅·卷一上·释诂: “偈, 疾也。 ”诗经·桧风·匪风: “匪风发兮, 匪车偈兮。 ”文选·宋玉·高唐赋: “偈兮若驾驷马, 建羽旗。 ” 2. 勇武。 广韵·入声·薛韵: “偈, 武也。 ”汉·扬雄·太玄经·卷六·: “辅其折, 廅其缺, 其人晖且偈。 ”ㄐ|ˋj  偈 拼音: ji4 解释: 佛教文学的诗歌, 无韵。 音译相当于梵语gth的原文, 义译为颂。 每偈由四句构成。 五灯会元·卷一·五祖弘忍大满禅师: “卢自秉烛,… …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:jie2 1. 疾馳。 廣雅·卷一上·釋詁: “偈, 疾也。” 詩經·檜風·匪風: “匪風發兮, 匪車偈兮。” 文選·宋玉·高唐賦: “偈兮若駕駟馬, 建羽旗。” 2. 勇武。 廣韻·入聲·薛韻: “偈, 武也。” 漢·揚雄·太玄經·卷六·: “輔其折, 廅其缺, 其人暉且偈。” ㄐ|ˋj  拼音:ji4 佛教文學的詩歌, 無韻。 音譯相當於梵語gth的原文, 義譯為頌。 每偈由四句構成。 五燈會元·卷一·五祖弘忍大滿禪師: “盧自秉燭, 請別駕張日用於秀偈之側,… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 道教經韻格式之一。 源於佛教, 為〝偈陀〞(梵文Gatha)之簡稱, 義譯為頌。 道教的偈多以四言、 五言、 七言為句, 四句為一偈, 內容大都是贊頌功德之詞, 用於各種科儀活動, 是道教音樂的主要韻腔之一。 代表曲目有《香偈》、 《水偈》、 《送符偈》、 《刀兵偈子》、 《四偈子》等。 …   Explanatory dictionary of Taoism

 • — 偈他的簡稱, 華譯為頌, 即一種略似於詩的有韻文辭, 通常以四句為一偈。 …   Dictionary of Buddhist terms

 • — 【게】 쉬다; 중의 글귀; 힘쓰다; 헌걸차다 (무용이 있는 모양) ; 빠르다 人부 9획 (총11획) [1] brave; martial [2] hasty; scudding ケイ·げ 偈頌 (게송) 외기 쉽게 구로 지어 부처의 공덕을 찬양하는 노래 …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — I jì (1) ㄐㄧˋ (2) 〔~陀〕梵语 (3) 颂 , 即佛经中的唱词。 简作 偈 。 (4) 郑码: NKRY, U: 5048, GBK: D9CA (5) 笔画数: 11, 部首: 亻, 笔顺编号: 32251135345 II jié (1) ㄐㄧㄝˊ (2) 勇武。 (3) 跑得快: ~~(a.急驰的样子; b.用力的样子)。 (4) 郑码: NKRY, U: 5048, GBK: D9CA (5) 笔画数: 11, 部首: 亻, 笔顺编号: 32251135345 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 게 쉴 11 strokes 인변+날일+쌀포몸+사람인 …   Korean dictionary

 • 偈語 — (偈語, 偈语) 即偈頌。 宋 吳曾 《能改齋漫錄‧神仙鬼怪》: “ 叔微 未第時, 其父夢人以偈語贈之, 云: ‘藥餌陰功, 樓陳 間 許 。 殿上呼盧, 喝六得五。 ’” 清 趙翼 《甌北詩話‧蘇東坡詩》: “此二首絕似《法華經》、《楞嚴經》偈語, 簡淨老橫, 可備一則也。” 《老殘游記續集遺稿》第五回: “﹝ 靚雲 ﹞問道: ‘《金剛經》云: “若人滿三千大千世界七寶以用布施, 其福德多不如以四句偈語為他人說, 其福勝彼。”請問那四句偈本經到底沒有說破--有人猜是“一切有為法,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 偈语 — (偈語, 偈语) 即偈頌。 宋 吳曾 《能改齋漫錄‧神仙鬼怪》: “ 叔微 未第時, 其父夢人以偈語贈之, 云: ‘藥餌陰功, 樓陳 間 許 。 殿上呼盧, 喝六得五。 ’” 清 趙翼 《甌北詩話‧蘇東坡詩》: “此二首絕似《法華經》、《楞嚴經》偈語, 簡淨老橫, 可備一則也。” 《老殘游記續集遺稿》第五回: “﹝ 靚雲 ﹞問道: ‘《金剛經》云: “若人滿三千大千世界七寶以用布施, 其福德多不如以四句偈語為他人說, 其福勝彼。”請問那四句偈本經到底沒有說破--有人猜是“一切有為法,… …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.